вівторок, 13 квітня 2021 р.

 

Урок 2

Професіограма та її зміст

Система вимог до людини з кожної професії називається професіограмою. Професіограма — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник. Професіограма містить:

·         загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення;

·         виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), робоча поза тощо;

·         санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань;

·         перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність;

·         характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищення кваліфікації;

·         психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних протипоказань.

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є такі:

·         типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів);

·         сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості);

·         швидкість розпізнавання сигналів;

·         сприймання предметів у статиці і динаміці;

·         увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість);

·         пам’ять (особливості, обсяг);

·         мислення (аналіз, синтез, абстракція);

·         емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо);

·         особистісні якості (організованість, здатність до співробітництва, комунікативні якості, відповідальність, інноваційність і т. ін.).

Немає коментарів:

Дописати коментар