середа, 12 вересня 2018 р.

День комп’ютерника і програміста

День комп’ютерника і програміста - неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, в невисокосного - на 13 вересня.
Найчастіше слово «програмування» і все, з ним пов’язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп’ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій - від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням - свого часу пройшли через руки фахівців з програмування.
Ми щогодини стикаємося з плодами праці програміста. Дивимося ми телевізор, чи слухаємо радіо, чи розмовляємо по телефону - ми користуємося тим, що створив програміст. Мабуть, жодна професія не охоплює так широко сфери нашого життя.
І хоча поки що це свято цілком і повністю віртуальне, плоди праці наших славних програмістів вельми і вельми реальні. Значення професії програміста у повсякденному житті важко недооцінити. Цей рід діяльності стає все більш масовим і, в той же час, символізує авангард сучасного суспільства.
В 2018 році День комп’ютерника і програміста припадає на 13 вересня.

четвер, 6 вересня 2018 р.

Труднощі та проблеми адаптації учнів 5 класу до навчання в школі ІІ ступеня


За визначенням дослідників,  адаптація – пристосування індивіда до умов та вимог нового середовища. ЇЇ результатом є пристосованість як особистісна якість, що виступає показником життєвої компетентності індивіда. Вона включає в себе наступні складові:
адаптація біологічна – пристосування організму до фізичних умов температури, вологості, освітлення, запахів, звуків та змін у власному організмі;
адаптація психологічна – пристосування дитини як особистості до існування у школі згідно з її вимогами та власними потребами, мотивами та інтересами;
адаптація соціальна – інтегративний показник стану дитини, який відображає її здатність адекватно сприймати навколишню дійсність до людей, подій, учинків, спілкуватися, вчитися, регулювати поведінку відповідно до сповідань інших. Якщо у школяра проявляються усі ці складові, тоді адаптаційний процес можна вважати завершеним успішно.
Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. А саме:
• збільшення обсягу й розмаїтість змісту освіти;
• збільшення ваги багатопредметного навчання й розширення кола вчителів, з якими учні змушені систематично спілкуватися;
• на місце першої вчительки приходить новий класний керівник;
• відбувається перехід до кабінетної системи навчання;
Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його результатів; із психологічної - зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності.
Протягом адаптаційного періоду (І-е півріччя навчання) у п'ятикласників повинне сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій особистісній позиції: 1) стосовно навчальної діяльності; 2) стосовно школи й предметів; 3) стосовно однокласників; 4) у новому відношенні до внутрішнього світу.