середа, 30 листопада 2016 р.

Тренінг психологічний клімат

Мета:покращити соціально-психологічний клімат в  педагогічних колективах .
Завдання:
• сформувати в учасників тренінгу свідоме ставлення щодо важливості та необхідності формування позитивного соціально-психологічно-го клімату в колективі;
• сформувати в учасників розуміння понять «соціально-психологічний клімат»,
• ознайомити з теоретичною інформацією щодо ознак сприятливого та несприятливого соціально-психологічного клімату; факторів формування позитивного соціально-психологічного клімату;
• сприяти розвитку:
- навичок ефективної поведінки для досягнення згоди в групі;
- навичок конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях;
•  мотивувати  учасників  на  використання  набутого  досвіду  в  своїй практичній діяльності.
Мета діяльності тренерів: створити сприятливі умови для досягнення  загальних  цілей  тренінгу  та  індивідуальних  цілей  учасників  в рамках теми.
Цільова група: директори шкіл, заступники директорів з  навчально-виховної роботи
Тривалість:  3 години 10 хв.

вівторок, 25 жовтня 2016 р.