вівторок, 28 лютого 2017 р.

ДЕЯКІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯДЕЯКІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

1. Важливою умовою того, щоб навчальний матеріал запам'ятовувався швидко й надовго, є наявність інтересу до того, що запам'ятовуєш, і уваги в процесі засвоєння і відтворення матеріалу.

2. Велике значення для запам'ятовування мають почуття. Усе, що пов'язане з радістю, сумом, гнівом, як правило, запам'ятовується краще, ніж те, до чого людина ставиться байдуже.

3. Важливою умовою гарного запам'ятовування є розуміння того, що треба засвоїти.

4. Дуже важливо також поставити перед собою завдання — міцно й надовго засвоїти.

5. Велике значення для засвоєння навчального матеріалу має поєднання запам'ятовування з діяльністю людини, що вимагає мислення, актив­ності.

6. Наявність знань з того навчального предмета, з якого засвоюється матеріал, також є сприятливою умовою для запам'ятовування, тому що при цьому нове легше й ґрунтовніше пов'язується з тим, що вже відомо.

7. Необхідно пам'ятати, що запам'ятовування — це робота іноді не­легка, тому важливою умовою засвоєння навчального матеріалу є на­полегливість, завзятість у роботі, уміння не кидати її на середині, а домагатися повного й міцного запам'ятовування. Це — вольові якості, без яких неможлива серйозна розумова робота.

8. Зрідка використовуйте мнемотехніку — штучні прийоми полегшую­чого запам'ятовування.

Джерело інформації:http://semenivska.ucoz.ua/publ/6-1-0-9

ЯК РОЗВИНУТИ УВАГУ

1. Привчайте себе уважно працювати в найрізноманітніших умовах і на­віть у шумній і відволікаючій обстановці. Треба намагатися не помі­чати того, що заважає роботі.

2. Систематично вправляйтеся в одночасному спостереженні декіль­кох об'єктів. Робити це треба так, щоб загальне сприйняття кожного об'єкта збереглося досить добре, і в той же час увага потрібно кон­центрувати на головному, виділяючи його із другорядного.

3. Тренуйтеся в переключенні уваги. Ці тренування повинні йти за трьома напрямками:

швидко переключати увагу з об'єкта на об'єкт; виділяти найважливіші об'єкти за рахунок другорядних; змінювати порядок переключення.

4. Розвивайте в себе вольові якості — це сприяє й розвитку стійкостіуваги. Змушуйте себе зосереджувати навіть тоді, коли цього робити не хочеться. Частіше додержуйтеся принципу «треба», а не «хочу». Починайте роботу з важкого і нецікавого, намагайтеся виконувати ті справи, які хочеться відкласти на потім, Чергуйте легкі й важкі справи, цікаві й нецікаві.

5. Частіше вдавайтесь до різних ігор: шахів, головоломок, спортивних ігор. Самі по собі вони не розвивають увагу. Це створює з їх допомо­гою ваше прагнення.

Джерело інформації: http://semenivska.ucoz.ua/publ/6-1-0-9

середа, 22 лютого 2017 р.

У ПОЛОНІ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ


Сучасна молодь вступає в життя не тільки в період бурхливого розвитку науки й техніки, а й у період негативного впливу ряду чинників, перше місце серед яких посідає куріння, шкідлива дія, якого відчувається не відразу, а поступово. Куріння та його вплив на організм стали сьогодні соціальною і медичною проблемою.


Головна мішень для тютюнового диму – верхні дихальні шляхи та легені. Подразнення слизових оболонок починається вже в ротовій порожнині. При курінні крізь шар тютюну всмоктується повітря, яке посилює горіння. При цьому тютюновий дим руйнує емаль зубів, призводить до запалення слинних залоз - це супроводжується підвищеним слиновиділенням. Слизові оболонки гортані, трахеї, бронхів також подразнюються тютюновим димом, що створює умови для розвитку хронічних бронхітів, пневмоній.

вівторок, 14 лютого 2017 р.

Як в Україні діє система правового захисту дітей від насильства


Права дітей закріплюються Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Сімейним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері.
Конституція України зазначає, що людина, її життя й здоров'я, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3). Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом (стаття 52). Стаття 28 Конституції України встановлює, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню або покаранню.
На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини 26 квітня 2001 р. в Україні був прийнятий Закон «Про охорону дитинства», який визначає охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.
Так, у ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» відзначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Держава здійснює захист дитини від:
• усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
 • втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.
У статті 12 цього ж Закону визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.
Обов'язки батьків щодо виховання й розвитку дитини закріплені статтею 150 Сімейного кодексу України, якою батьки зобов'язуються виховувати своїх дітей, проявляти турботу про їхнє здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дітей. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Сімейний кодекс України надає дитині право самостійно звертатися до суду та до інших компетентних органів держави — в центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в органи опіки та піклування, органи освіти та охорони здоров'я та інші в разі порушення її прав у сім'ї, насильства та жорстокого поводження.
Під насильством в сім'ї в чинному законодавстві України розуміють будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного  спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Насильство в сім’ї. Поради батькам.

Насильство в сім’ї. Поради  батькам.

Найчастіше тільки фізичне насильство ми вважаємо насильством.
Нам складно припустити, як часто ми самі демонструємо насильство або стаємо жертвами.
Виявляється, насильство – це ще й:
 • Погроза нанесення собі або іншому тілесних ушкоджень;
 • Невиразні погрози, як-от: «ти в мене дограєшся!»;
 • Погрози піти, забрати дітей, не давати грошей, подати на розлучення, розповісти про щось;
 • Заподіяння шкоди домашнім тваринам ( щоб помститися партнеру);
 • Ламання та знищення особистих речей;
 • Використання брутальних слів, лайка;
 • Принижування, ображання, постійне підкреслювання недоліків;
 • Контролювання, обмеження в спілкуванні, стеження;
 • Заборона лягати спати, або насильне позбавлення сну;
 • Звинувачування у всіх проблемах;
 • Критикування думок, почуттів, дій;
 • Поводження із ним/нею як із прислугою;
 • Ігнорування.
Насильством щодо дітей слід вважати:
 • Нехтування дитиною;
 • Нехтування обов’язків стосовно дитини;
 • Відсутність в сім’ї доброзичливої атмосфери;
 • Недостатнє забезпечення дитини наглядом та опікою;
 • Втягування дитини в з’ясування стосунків між батьками та використання її з метою шантажу;
 • Недостатнє задоволення дитини в їжі, одязі, освіті, медичній допомозі, за умови, що батьки матеріально спроможні зробити це;
 • Використання алкоголю до втрати самоконтролю над дітьми;
 • Нездатність забезпечити дитині необхідну підтримку, увагу, прихильність.
Не складно помітити, що все це не рідкість у наших сім’ях.

четвер, 9 лютого 2017 р.

До уваги учнів 9 класів
Наказ Міністерства освіти і науки  27.08. 2010  № 834
 Додаток 2
(із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України
від 29 травня 2014 року № 657, наказом МОН України від 07.08.2015 № 855)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
 (універсальний профіль)

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
10
11
Українська мова
2
2
Українська література
2
2
Іноземна мова
3,5
3,5
Світова література
2
2
Історія України
1,5
1,5
Всесвітня історія
1
1
Громадянська освіта:
правознавство
економіка

1

-
-
1
людина і світ
-
0,5
Художня культура
0,5
0,5
Алгебра
2
3
Геометрія
2
2
Астрономія
-
0,5
Біологія
1,5
1,5
Географія
1,5
-
Фізика
3
3
Хімія
1
2
Екологія
-
0,5
Технології
1
1
Інформатика
1
2
Фізична культура*
2
2
Захист Вітчизни
1,5
1,5
Разом
30
33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

8

5

Гранично допустиме навантаження на учня
33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)
38
38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.


Додаток 5
(із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України
від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Природничо-математичний напрям

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
Фізико-математичний профіль
Математичний     профіль
Фізичний
профіль
10
11
10
11
10
11
Українська мова
1
1
1
1
1
1
Українська література
2
2
2
2
2
2
Іноземна мова
3
3
3
3
3
3

Світова література

1
1
1
1
1
1
Історія України
1
1,5
1
1,5
1
1,5
Всесвітня історія
1
1
1
1
1
1
Громадянська освіта:
правознавство

1

-

1

-

1

-
економіка
-
1
-
1
-
1
людина і світ
-
0,5
-
0,5
-
0,5
Художня культура
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Алгебра
5
5
5
5
2
3
Геометрія
4
4
4
4
2
2
Астрономія
-
0,5
-
0,5
-
1
Біологія
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Географія
1,5
-
1,5
-
1,5
-
Фізика
6
6
3
3
6
6
Хімія
1
1
1
1
1
2
Екологія
-
0,5
-
0,5
-
0,5
Технології
1
1
1
1
1
1
Інформатика
1
1
1
2
1
2
Фізична культура*
2
2
2
2
2
2
Захист Вітчизни
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
Разом
35
35
32
33,5
30
34
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

3


6


4,5

8

4
Гранично допустиме навантаження на учня:
33
33
33
33
33
33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)
38
38
38
38
38
38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.